Общи условия

I. Условия за ползване


1. Всеки потребител, който използва уеб сайта www.gumi-net.bg, се счита, че приема и е съгласен с настоящите условия.

1.2. www.gumi-net.bg е уеб сайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

1.3. Публикуваната информация в www.gumi-net.bg е общодостъпна безплатно в интернет.

1.4. Артикулите в онлайн магазин www.gumi-net.bg следва да бъдат закупени от потребители на обявените в български лева цени и при настоящите условия и тези публикувани в страницата Доставка и плащане.

1.5. Настоящият документ съдържа Oбщите условия на договор за ползването на уебсайт-а, заявяването и закупуването на предлаганите чрез www.gumi-net.bg - стоки между www.gumi-net.bg , от една страна, наричано по-долу за краткост "Доставчик" и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент".

1.6. При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът се задължава да уведоми Клиента, като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в сайта си или в клиентския му профил, съобщение за изменението на Общите условия, и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.


II. Предмет


2. Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.gumi-net.bg стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с тези Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници www.gumi-net.bg изисквания за закупуване на конкретните стоки.


III. Цени


3.1. Всички цени в www.gumi-net.bg са в български левове, с включен ДДС.

3.2 Указаните в www.gumi-net.bg цени на отделните стоки са за единична бройка.

3.3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.

3.4. Разходите за доставка на територията на Република България са за сметка на Клиента.


IV. Доставка


4.1. Потвърждаване на поръчките - за поръчки направени до 17:00 ч. през работен ден, ще получите потвърждение и срок за доставка в рамките на същия ден.

Поръчки направени след 17:00 ч. или в почивен ден се обработват и потвърждават на следващия работен ден.

4.2. Срок за доставка – до 2 работни дни след потвърждаване на поръчката за гуми налични на склад в България.

4.3. Доставката включва:

 • поръчаните стоки;
 • гаранция
 • фактура (за юридичвски лица);
 • касова бележка (при плащане в брой или наложен платеж);

4.4. Начини и цени за доставка:

4.4.1. За всички населени места в страната доставките се извършват с куриери на фирма „Експресо” до адрес на клиента на цена 4.00 лв за гума без ДДС + 2% такса наложен платеж.

4.5. Рекламация при получаване - При доставката на стоките имате право да ги прегледате и да откажете получаването им, в с случаите когато: доставената стока явно не съответства на заявената и това може да се установи чрез обикновения й преглед при транспортирането стоката е била повредена.

Рекламации след получаването на стоките се извършват съгласно условията на Гаранцията.


V. Начини на плащане


5.1. В брой или с наложен платеж (при доставка с куриер) - На куриера, който ще достави стоката, заплащате стойността на Вашата поръчка + 2% такса Наложен платеж .

5.2. Плащане по банков път:

Сметка в лева:

Титуляр: Гуми Нет ООД

IBAN: BG76UBBS80021086737420

BIC: UBBS BGSF

Банка: ОББ – АД

Основание за плащане: номер на Вашата поръчка

5.3. През системата ePay.bg - Когато ползвате еPay.bg вие може да платите със своята дебитна или кредитна карта онлайн, независимо къде се намирате. Необходимо е да имате регистрация в системата на еPay.bg


VI. ГАРАНЦИЯ


6.1. Гаранцията, предоставяна от нас покрива всички дефекти на суровините, материалите и цялостната конструкция на гумата, възникнали в следствие на нейната правилна и отговаряща на стандартите експлоатация.

6.2. Срок на гаранцията – 1 (една) година от датата на закупуването.

6.3. Гаранцията не покрива:

 • дефекти причинени от неправилна експлоатация на гумата;
 • недостатъчно налягане или пренапомпване;
 • механични повреди.


VII. РЕКЛАМАЦИЯ


7.1. При доставка може да се откажете от стоките в случайте когато:

 • доставената стока явно не съответства на заявената и това може да се установи чрез обикновения й преглед.;
 • при транспортирането на стоката, тя е била повредена.


VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА


8.1. Доставчикът се задължава:

 • да достави в срок заявената за покупка стока;
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

8.2. Доставчикът има право:

 • да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика. Доставчикът си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика и в клиентския профил Клиента;
 • да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

8.3. Доставчикът полага грижа информацията в интернет-страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.


IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА


9.1. Клиентът се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 • да плати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия;
 • да заплати разходите по доставката;
 • да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от клиента адрес от негово име и за негова сметка;

9.2. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.


X. Други


10.1. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.